16-12-2020

os trofeos de meirás


querida emilia pardo bazán
o teu querido pazo foi un trofeo 
do fascista e da súa familia
e a túa biblioteca secuestrada
non se podía visitar

e agardemos que agora

poidas compartir o teu legado


mentres tanto colgaban
nunhas paredes cabezas de coitados
animais como trofeos de caza
e se cadra sería mellor
devolvelos ao monte e enterralos

o busto e os retratos do dictador
e da súa familia tamén deberíamos
enterralos nunha cuneta
pero se cadra será mellor
que con eles e un relato axeitado
o pazo teña un espacio
de memoria antifranquista