23-1-2021

os listillos das vacinas


primeiro foron uns alcaldes
logo un consejero e esposa
e mais funcionarios da conselleria

de sanidade pero non de solidariedade

e seguiron por todo o pais parentes

de vacinados uns secretarios

e toda clase de oportunistas
e os últimos un da sotana
e un peixe gordo do exército
que se adiantaron que se colaron
para poñer a vacina

e hai quen di de non poñerlle   
a segunda dose da vacina
pero isto seria malo para todos nós 
eu retirariaos da sanidade pública
e que pagasen todas as doses
das persoas que ían antes ca eles