07-2-2013

das arbores de castelao 6
os corazons das árbores

e ducias de árbores
do teu paseo amiga
entre os volcans
e o alto de coia
amenceron hoxe
cos corazons saidos
e a este chopo que ollou
as árbores irmans taladas
se lle partiu o corazón

o cronista