07-11-2011

das traxedias gregas
zeus afrodita ulises e penelope

os sofistas sócrates platón
aristoteles pitágoras arquímedes
esquilo sófocles safo homero
dórico jónico e corintio
o partenón a acropolis o anfiteatro
as thermas as olimpiadas
a primeira democracia
kavafis e theodorakis
a resistencia grega contra a dictadura
e a destes meses contra o capital
ai as traxedias gregas

ai a traxedia clasica grega
e a moderna traxedia dos gregos
e din que grecia non vale nada
canto vale pois o fondo
monetario non-internacional?

ese pais que chamaban grecia
que perdeu a sua pobre democracia
nas mans do dólar e do euro
ai o cabalo de troia

o cronista

posdata
de cronos palabra
grega tempo