06-4-2010

os eidos de novoneyra

COUREL dos tesos cumes que ollan de lonxe‭ !
Eiquí síntese ben o pouco que é un home‭ ‬...
.

Terra moura das montañas‭!
boa terra que das auga‭
e teis auga nas entrañas
.

FALA a tarde baixiño‭
e o corazón sinteo...

.

ESTA tarde o aire é meu amigo.
Voume sumindo sumindo.
Si o aire quer
chegarein a non ser ninguén.

.

CHOVE pra que eu soñe‭ ‬...

.

SERRA aberta‭
inmensa antiga erencia‭ !

.

CUMES solas i escuras‭
correndo nuas
pra maior soidade e negrura‭!
.

...

E inda é nova a Terra‭!

uxío novoneyra‭

poemas da sua obra‭
os eidos libro do courel‭
outros taballos do finado rapsoda‭
tempo de elexia,‭ ‬muller pra lonxe‭
do courel a compostela...