26-7-2018

pedro trigo e o moncada

 


a pedro trigo de cuba
polas rías coñecín
entre barbudos e cravos
nun rebelde mes de abril
falando do seu moncada
que axudóu a combatir

cairon julio e abel
asaltando o hospital
preso e xulgado fidel
la historia me absolverá
loita clandestina e gramma
mais trigo se ten que exiliar

pedro non pudera estar
cos seus compas pola serra
e cando trunfa a revolta
volta e súmase a tarefa
alfabetizando ao pobo
que tiña negado as letras

e cumpriu noventa anos
pedro trigo de viveiro
de barcelona a la habana
anda agora o abuelo
os pes lentos gran memoria
deste home tan modesto

pedro trigo do moncada
amigo de conversar
e un viveiro é un criadeiro
para logo ir a plantar
e ben sementóu o trigo
co moncada moito pan


no aniversario ao asalto
do cuartel moncada
foto do ateneo de moaña
pedro trigo co 25 de abril

manolo pipas