14-3-2012

solitaria silla de monteferroesta solitaria silla

subindo pra monteferro
ben que merece unhas rimas
en arte menor uns versos
e cecais unha cantiga

esta silla solitaria
ofrecese como asento
e disfruta desta calma
do que queda deste monte
e das vistas desa praia

esta silla que propon
que a sombra dos piñeiros
poida alternarse co sol
que non a bote ninguen
do seu querido rincon

subindo pra monteferro
esta solitaria silla
protexida dos piñeiros
e con miradoiro ao mar
ofrecese como asento

imaxe do dia 3