21-10-2013

que facemos coas fronteiras




os deberes e os dereitos

que facemos coas fronteiras
poñernos de fronte a elas
elevarnos sobre o medo

fronteiras de continentes
de estados e de nacións
a mentira a represión
o capital contra á xente

todos somos extranxeiros
moitas sodes emigrantes
estes tempos son sangrantes
que será dos nosos nenos !?

seguen saqueando a terra
coas enerxias ás voltas
e a enerxía das persoas
entre as mans non se nos perda

manolo pipas