26-5-2013

festa pirata no interior
maio polo dezasete

oliver que cumpriu anos
sobradelo hoxe ten festa
pirata pero sen barco
panos negros para todos
e patas de paus e garfos
un parche cada dous ollos
festa pirata no campo

piratas de sobradelo
con cocacola sen ron
busca o mapa do tesouro
baixo o queixo ou o xamón
lonxe o mar e non hai illas
busca a cova do tesouro
pode ser baixo un penedo
ou no mais profundo souto

desta gran festa pirata
vai ficar boa memoria
houbo varios paparachis
e o cronista coas coplas
organización graciñas
polo espacio e o traballo
hai que lindo o dezasete
vintecinco e todo maio

o cronista

a oliver rochi antía
e toda a tripulación