20-5-2011

das eleccions
camiñando entre edificios

nesta cidade sen remedio
que segue estragando o campo
e a ria que lle dan vida

camiñando esta cidade
algunhas veces aparece
unha nova curiosa pintada
que pode probocar uns versos
que a acompañen
para este espacio

pero hoxe a pintada
xa di bastante
deste presente pasado

o cronista