21-10-2010

a muller camiña

.


a muller molla os pes
olla para a outra beira
e camiña ribeira arriba
entre os salgueiros e a auga

cara onde vai contra o rio
neste pequeño espacio de tempo?

a muller volve por min
.


baixo minho
hai uns dias