23-10-2014

fronteirizo césar isella

 


un amigo unha flor unha estrela

palabra norteña e fronteiriza

grande cantor o césar isella

 

entre salta a buenos aires

cantos os saltos e os ventos

os andares e os encontros

letras músicas concertos

 

este salteño cantóu

con todas as súas sombras

aos mestres e aos amigos

e tamén ás simples cousas

 

á piba isabel

que non puido vir ao concerto

en vigo o pasado mestizo día once

un amigo una flor una estrella

é unha canción do trovador argentino

e de isella pronúnciase so un ele

coñecer ao césar ao vivo fíxome

reescoitar vinilos de mercedes sosa

con cancións deste salteño

con letras de armando tejada gómez

mamancy canción con todos

hombre en el tiempo...

 

pipas