22-4-2018

por un monte e rural vivo 2

 


adeus rías  adeus montes
escribiria hoxe rosalía
polo pobo que voltou emigrar
e pola terra que nos arrasan

salvemos vilar da fraga
baroña borreiros e nogueira
montes da lanzada e baredo
e coiro e teis... van nas faixas

e a faixa do río verdugo
pasando polo casco vello
recibe a solidaria aperta
da fonte das praterias

meixónfrío esta mui quente
touro quer gando e non minas
adeus rías e adeus montes
escribiria hoxe rosalía

e eu repartin 150 copias
dalguns poemas do freixo


manolo pipas