30-11-2013

na casa colorida
vanse definindo as cores
nesta casa colorida
a cultura livre avanza
camiña por varias vías

coloridas as palabras
na casa fora do eixo
compartir a informacion
as cousas e os sentimentos

as paredes van cos libros
as musicas coas pantallas
as ideas e os sentires
nesta colorida casa

a máscara coas nubes
desta casa colorida
abriron as suas portas
aos poemas e as cantigas

versos recitados 
na casa con servando
e duas novas rimas
da colorida cea

manolo pipas