26-12-2020

nadal virus e lixo


nadal consumo atroz e lixo
son palabras que van xuntas
e co virus e a crise económica
disminuiron as compras
pero nas rúas os contenedores
botan por fora cartóns e plásticos
da embalaxe dos regalos
e tiranse moitos xoguetes e libros
usados e bastantes en bo estado
case ninguen se atreve coller
por medo ao virus

saúde e terra