04-8-2011

por terras do courel
courel dos tesos cumes

cantounos novoneyra
de quiroga a folgoso
de seoane a moreda

courel dos tesos cumes
o rio o val a serra
a auga a terra a vida
que xa nos da unha aperta

courel dos bosques fondos
devesa de rogueira
que descobrin primeiro
na voz de novoneyra

moitos anos despois
voltei por esta terra

vigo courel 2 de agosto