09-4-2013

espello de auga
a noite vai chegando

a este espello de auga
do renovado patio

o reflexo dos versos

catro pontos cardinais
tres columnas
duas portas
un patio

o reflexo do tempo


patio bravo