07-11-2020

isaac diaz pardo


isaac díaz pardo
díaz pardo cen anos
artista pensador mestre
e un dos homes
con máis ética deste país

seica no gaiás

na chamada cidade

da cultura expoñen

a súa grande obra 

nese mamotreto
e na súa consellería
non hai ética ningunha