07-3-2011

mais ceramicos versos
ceramicas noutra imaxe

da minhambre exposicion
do viño demos boa conta
con corchos que son tapons

van acabar coas sobreiras
estaban ricas as tapas
pero a vergoña da galega
non se perde miña marta

a ceramica co viño
sempre fixo bo camiño

viño tinto louza branca
e uns pratos de pizarra

e que che digo do queixo
pois graciñas e un beijo

o cronista