09-6-2010

entre palestina e oaxaca


.


o meu imaxinario cayuco
quere zarpar cara o sul
e logo dunha pequena travesia
para onde vou virar ?

cara un lado
agardan palestina e gaza

para o outro chiapas e oaxaca


-mañan do 9  de xuño


a caravana a copala
non puido romper o bloqueo
que gobernos e paramilitares
pararon o seu camiño

a imaxe foi nunha marcha en oaxaca
en xaneiro do 09 por palestina