28-5-2021

que fas catalunya


que fas catalunya ?
que caminyo segues ?
cun pacto de conveniencia
da esquerda e dereita
e extremadereita catalana
e eses mosos represores

con ser republicanos
non abonda

que fas espanya ?
cos indultos non abonda
mentres siga esa xustiza
post-franquista