18-7-2015

risa no patio de guixar

 

 

o baixo e patio de guixar

un novo ponto de encontro

e asociación cultural

 

á beira da memoria dunha praia

neste degradado barrio de teis

moitas casas que se caen

e neste recheo as vías e os guindastres

erguendo as mercancías como un xogo

e detrás do patio as desafiantes

as chemineas das abandonadas fábricas

e no baixo de guixar nas paredes

expostas as obras d@s compas

 

o patio de guixar propuña

onte unha cousa mui seria

guixar propuña a risa

e na charla tertulia da tarde

ela tarda mui pouco en sair

 

risa social e cultural

risa tímida ou escandalosa

risa reprimida ou contaxiosa

que non falte esta risa vital

 

a risa sano exercicio

ese rir con todo corpo

rir cos vivos e cos mortos

a risa tremendo vicio

 

pipas