13-5-2010

poemas de rosalía

segundos poemas pola lingua

¿Que pasa ó redor de min ?


¿Que pasa ó redor de min ?
¿Que me pasa que eu non sei ?
Teño medo dunha cousa
que vive e que non se ve.
Teño medo a desgracia traidora
que ven, e que nunca se sabe ónde ven

!Mar! Cas tuas augas sin fondo

!Mar! Cas tuas augas sin fondo,
!Ceo! Coa tua immnensidá,
o fantasma que me aterra
axudademe a enterrar

É Máis grande que todos vos
e que todos pode máis …
cun pe posto onde bailan os astros
i outro onde a cova me fan

Impracabre, burlón e sañudo,
diante de min sempre vai,
i amenaza perseguirme
hastra a mesma eternidá

rosalía de castro

do libro follas novas 1880