08-1-2015

do humor e do terror

 

 

o noso castelao o escritor

o político dos de verdade

o pintor da guerra

o humorista da vida ...

citaba ao escritor mark twain

debaixo do humorismo

hai sempre unha grande dor

por iso no ceo non hai humoristas

 

os humoristas poden acertar ou non

todos os asasinos aínda que maten

sempre erran

 

e o goberno francés

a quen lle vende as súas armas!?

e onde tiróu as súas últimas bombas!?

canto sangue derrama a diario

en varios paises musulmáns!?

 

e buda cristo e mahoma tiñan humor !?

 

onte no nome dun deus

e de moitos conflictos

asasinaron aos humoristas

da revista charlie hebdo

 

tamén neste espacio livre

as veces empregamos o humor


envolventesaspalabras