16-7-2021

dous fentos

 


so son dous fentos
que medran debaixo
de salgueiros e carballos
estes fentos vexetais mui sinxelos
que hai millóns de anos xa estaban aquí 

na ghaspara