02-12-2020

arbore mortao tronco da árbore morta
está cheo de moita vida
e moita máis vida dará
até que se descompoña