04-3-2016

poetas trovadoras e outros corazons

 

      

 

homenaxes a poetas e trovadoras

e outros amigos corazóns das artes

recital poético de manolo pipas

patio de guixar mércores 9 de marzo

as 20.00 rúa xulián estévez 56 teis

á beira dos guindastres e das vías

 

de rosalía a moustaki

con neruda e cesaria évora

de violeta parra a carlos oroza

con manuel maría e zeca afonso

chejov maría casares pessoa

chavela vargas neira vilas silvio

mini e mero frida kalho…

e pascu sensato carlos takadum

e begoña caamaño

 

imaxe carlosdeteis

na praza de mazarelos

nun encontro en compostela