06-1-2011

as mans e o sangue


na vila da arbore de el tule

na precaria esquina da rua libertad
un mural da caciquil derechona mexicana
un texto e as mans coas cores da bandeira

as pegadas verdes e bermellas
dunhas mans excesivamente grandes
copia das chiquitas mans neozapatistas
magonistas e de grupos de apoio

pero estas mans nas paredes
das prazas e nos edificios do malgoberno
empregaban sempre o seu propio sangue
para facer as xustas denuncias