03-2-2021

federico e miguel


entre as avenidas
da florida e castelao
a rúa federico garcía lorca
crúzase coa rúa miguel hernández
o poeta de granada en horizontal
cruza a vertical do poeta de orihuela
pero en ningunha das catro esquinas
do cruce coinciden as dúas placas
e quédome sen facer unha foto
xuntando aos dous poetas