21-1-2014

chuvia e chuvia
a chuvia non para

coma unha música
desta terra húmida
en tempos da lúa

a chuvia na mañán
e na tarde escuras
coas húmidas preguntas
dos tempos da lúa

lariño