18-3-2019

franquista democracia


din e repeten e berran
que eeeespanya é unha democracia!!
o estado monárquico espanyol pois
o estado espanyol post-franquista
é unha franquista democracia
comprobádeo no valle dos caídos
no exército e guardia (in)civil
no poder xudicial
no estatus da igrexa
nas portas xiratorias
nos presos políticos

galegos e catalás
na legalidade de vox
na educación...
e volvede pensar
no valle dos caídos

o cronista