23-2-2021

ponte sen rioa ponte medieval
á que lle roubaron o río
que lle daba sentido
que sentido lle daba
pero chea de vida a ponte
oito veces centenaria