11-11-2020

climatica certeza


emerxencia e alarma
e desfeita climática
e non hai dúbidas
é unha certeza
que camiñamos
cara o abismo