01-1-2013

da celebracion 1
unha botella baleira

e uns vasos de plástico
abandonados esta noite
nun banco grafiteado
perto da miña casa

de plastico son os vasos
os garabatos e a palabra
que cecais poida definir
parte desta pasada noite
de consumista celebracion

o cronista