04-5-2011

solpor na cidade


solpor na cidade

como un sol que sacia a fame
as arbores por baixo do castro
as apagadas farolas e un carro
coas suas luces de xoguete
o solpor na nosa ria
sempre envolvente