15-7-2017

saudades do mar exeo 2a mestiza trova helena
do lonxano mar exeo
centos de portos e illas
rebétiko e mareo
encontros e desencontros
entre esmirna e o pireo

nikos sarris ten morriña
entre teis e mais toulouse
desgarrada a sua voz
e as suas cordas do sur


do concerto de onte
no uf negra sombra
e recitado as tantas
na terraza do galeria

imaxe peter punk
versos manolo pipas