05-11-2012

estraña estrela
estraño astro

de cinco puntas
cada unha delas
de distinto longo
coma cada membro
dunha familia

imaxe dun anonimo
chan de baiona perto
do muro anterior