04-12-2015

rotonda-barco e nós no cabodano

 


hai un ano xustamente

nesta rotonda entramos...

 

cantos éramos? cantas vos sumastes?

cantos chegamos a nos xuntar?

cantos e cantas hoxe seguimos ?

 

rotondianas rotondianos

cantos golpes levamos?

cantos apoios e apertas?

que gañamos que perdimos?

 

como seguiron maltratando coia ?

como segue con pouca memoria

esta sucia e inxusta cidade?

 

varias veces empecei

a miña reflexión-desafogo

deste longo ano rotondiano

e cada vez que empecei parei

e as respostas as miñas preguntas

se cadra tamén podes dalas ti compa

 

imaxe de onte mesmo

e do tralado 18 de febreiro

 

unha rotondiana aperta

o cronistadecoia