16-5-2015

dereitos eleccións e consultas

 

 

a precaria democracia deberes e dereitos

e o dereito a votar unhas pouquiñas veces

a quen probablemente vai pisotear

moitos dos nosos dereitos

 

neste pais onde votan algun mortos

e moitas persoas sen conciencia do feito

e outras moitas son obrigadas a votar

unha papeleta nun sobre pechado

que lles entrega o cacique que os oprime

ou o sospeitoso director do asilo

eu que nas anteriores eleccions non votei

conscientemente quixera recuperar

aquilo e votar agora dúas veces

contra o cacique que nos oprime

 

o meu colexio electoral segue a ser

o colexio público da rotonda alfagema

e chegoume unha vez máis a carta

da oficina do censo electoral co antigo

e antidemocrático nome franquista

dun obispo que estaba cos asasinos

que antes tiña o actual illas cíes

 

os que estudamos nel e os veciños

sempre lle chamaremos polo vello nome

eijo garay polo costume e pola memoria

e a nós como no caso do barco alfageme

non nos consultaron que nome

lle queríamos poñer ao colexio

porque nesta pseudo-democracia

temos mui poucos dereitos

 

imaxe desde o patio do colexio

o cronistadecoia