12-1-2017

perdida bio-diversidade

 


a terra coa súa vida
a bio-diversidade
pérdese coa humanidade
que da pasos de suicida

bosques selvas e sabanas
tantos espacios perdidos
por trans-xénicos cultivos
cara o deserto e a nada

 

imaxe do saqueado

amazonas