19-5-2021

o veleiro e a ceibao mastro do veleiro
non é dunha ceiba
a árbore totémica maya
e moito mellor así 

e nese barco montaña
sementes tampouco traerán
traerán a semente
da sua comunitaria palabra
e quererán coñecer
as árbores e os froitos
das nosas tribos