09-3-2014

os nosos corpos e dereitos
na miña cona
non manda ninguén
autodeterminación uterina
as mulleres decidimos 
aborto livre e gratuito...
nove de marzo en compostela
os nosos corpos os nosos dereitos

e cando pasábamos á beira
do parlamentiño e dos seus armados
nas consignas estaban queimando
a conferencia episcopal
e rosalía botou un tímido
e desafiante sorriso
ela que é filla dun crego

si amiga muller
no teu corpo
non debe mandar ninguén

en compostela