01-1-2012

sombras e luces
a computadora na mesa

servido o café con leite
na pequena porcelana
e abertas as envolventes

na imaxe sombras e luces
fora palabras frias ou quentes
asi son estas pinches datas
que non nos deixan indiferentes

o cronista