28-3-2017

triadaentre as xuntas as ervas
entre as ervas os pétalos
entre os pétalos as cabichas

parque da miñoca