03-1-2013

enferma forma do castro
á beira das arbores

no vello parque do castro
neste mirador sobre a ría
nesta cidade cun punto maldito
tamen hai unha forma vertical
unha gran forma vertical tamen enferma
pero moi enferma desde o seu nacemento
cunha estraña e contaxiosa enfermidade
que tamen da unha enfermiza sombra

la espada y la cruz
esta cruz de los caballeros...

que a talen xa dunha vez
ou tiramola nós cuns martillóns

o cronista

imaxe da cruz do castro
imitación da do valle dos caídos
neste monte onde os franquistas
asasinaron a 136 homes
e que o alcade do psoe non quer derrubar