08-5-2013

a infusion e a lua
da horta
a infusion de erva

de melisa verde
ten outra esencia

horas de chuvia
na noite pecha
pasado e presente
os versos pesan

auga quente
e mel de altura
e outra infusion
de lua