08-12-2017

coitado martim codax 2

 


sextetas trovadorescas


compañeiro martin codax
mestre poeta e troveiro
de visita pola ría
secuestrado nun museo
abaixo nas catacumbas
lonxe do salgado vento

homenaxes visitas guiadas
veñen buses dos colexios...
e nas prazas falan de ti
con coplas lazarilla e cego
mais a túa historia martiño
aínda ten que voltar ao rego

sete cantigas de amigo
conservanse de ti troveiro!
farías ti cantos de escarnio
e maldicer naquel tempo?
se cadra andan noutros forros
pergamiños co teu cabreo!

meu troveiro martin codax
amigo de verso e ritmo
dalle un saúdo aos compas
joan meogo mendinho ...
ás soldadeiras e bruxas 
a lugrís e aos irmandinhos


manolo pipas