04-4-2021

insultantes enquisas


nas enquisas sobre a valoración
de politicos e politiquillas de turno
ministros conselleiros presidentas
a oposición os cándidos candidatos...
a necesaria opinión das mortas e mortos
do virus e das súas politicas non sae