24-5-2013

andantes as tuas palabras
las palabras andantes


                  eduardo galeano


andantes son as palabras
palabras que camiñando
son como formas de barro
de lonxanas amasadas,
e buscan na tua ollada
feridas doutro combate
nas portas desta cidade
ai vintecatro de maio,
muller cargada de abrazos
de versos e soedade

pipas

nova version dun texto
do libro marzo abril
e outros naufraxios