08-9-2010

os ecos das palabras

a manuel maria

as augas
do regato do cepelo
serán o meu verbo

baixei o rio miño
e os ecos dos poetas
enchian salvaterra
de recordos sentidos

é tempo de vendima
colectivas tarefas
tamen dan paso á festa
coas tuas cantigas

outono como tarda
non quere despedirte
teremos que decirlle
que viven as palabras

nas augas do pai miño
xa baixan follas murchas
serán da chaira tua
cara o mar paseniño

setembro 94

texto publicado
no colectivo libro a porta
verde do setimo andar